Formularz reklamacji towaru - do pobrania
Formularz reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną - do pobrania
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży - do pobrania
Formularz odstąpienia od umowy - do pobrania